Stavební povolení

Skleník představuje novou stavbu na vaší zahradě, a právě proto jistě mnohé z vás napadlo, zda je pro něj nutné získat stavební povolení. Odpověď je jednoduchá: stavební povolení nutné není. Přesné znění naleznete v Zákonu o územním plánování a stavebním řádu, který je platný od 1. ledna roku 2007. Tím nejhlavnějším, co se v něm můžete dočíst, je fakt, že skleníky do rozlohy 40 m² zastavěné plochy a výšky 5 m, nepotřebují ani stavební povolení a ani tuto stavbu nemusíte ohlašovat stavebnímu úřadu. Vedle skleníků patří do této stejné kategorie zimní zahrady. Celé ustanovení naleznete v části IV., hlavě I., dílu 1. stavebního zákona. 

Tento nejnovější stavební zákon je ve výčtu staveb vyžadujících povolení daleko benevolentnější než zákon předcházející, který platil celých třicet let.

Komu byste však novou stavbu na vaší zahradě ohlásit měli? Pokud máte zahrádku (pozemek) v nájmu, tak se musíte dohodnout s jejím majitelem. Jak již bylo výše řečeno, ze zákonu vám nevyplývá žádná povinnost stavbu skleníku ohlašovat stavebnímu úřadu. Doporučujeme však na místních úřadech ověřit platné předpisy pro oblast plánované stavby skleníku, protože stavba skleníků může být úřady zrovna v místě vaší zahrady omezena.

V zájmu sousedského soužití je vhodné včas o vašem záměru informovat sousedy a to i přesto, že skleník bude postaven v dostatečné vzdálenosti od hranice obou pozemků. Tato vzdálenost činí nejméně dva metry od sousedního pozemku.