Je nutná podezdívka pod skleník?

Zde je vše závislé na tom, jestli se jedná o polykarbonátový skleník nebo klasický skleník se skleněnou výplní.

a) Polykarbonátové skleníky: Naprosto jedinečnou výhodou polykarbonátových skleníků je fakt, že k jejich stavbě nepotřebujete žádnou podezdívku. Doporučujeme však zakoupit z doplňkového příslušenství originální základnu, která podezdívku plně nahradí a konstrukci skleníku zpevní a dodá mu přesnost. U vybraných modelů skleníků je součástí balení.

Základna se kotví do země přiloženými kolíky (v rozích nebo bocích skleníku – v závislosti na modelu). Konstrukce skleníku musí být vždy k základně přišroubována nebo jinak pevně uchycena. Při stavbě základny zohledněte půdní podloží a jemu přizpůsobte ukotvení. 

V případě, že disponujete měkčím podložím doporučujeme připravit betonové kotvy (patky) nebo betonovou podezdívku, tu však doporučujeme v nejnutnějších případech. Betonové kotvy jsou v případě měkčího podloží plně dostačující.

Skleník lze postavit i bez doplňkové základny, tady už však klasickou podezdívku doporučujeme. 

b) Klasické skleníky se skleněnou výplní: Je možné postavit výhradně na pevnou nosnou podezdívku. Skleníky nelze nechat volně položené na zemi bez ukotvení. 

Doporučení pro stavbu podezdívky

Zděnou podezdívku stavte až po zakoupení skleníku a po montáži základové konstrukce, kdy získáte přesné půdorysné rozměry skleníku.Skleník musí být vždy k podezdívce přišroubován nebo jinak pevně uchycen na několika místech. 
Samotná podezdívka musí být zapuštěna do nezámrzné hloubky.

V zimě při prudší změně teplot dochází k pohybu zeminy, v případě nedostatečně hluboké podezdívky by mohlo dojít k pohybu kovové konstrukce, což by způsobilo popraskání skleněné výplně. 

Základna