Jak vybrat skleník

Pro výběr skleníku je důležitá volba jeho umístění. Rostlinám, které nebudou mít dostatek světla, se nebude dařit ani ve skleníku. Proto výběr správného místa není radno podceňovat. Světlo je důležité pro správný růst a dobrý stav rostlin. Nejvhodnější je tedy takové stanoviště, které je zcela světelné. Ne vždy se nám takové místo podaří nalézt.

Sklenik+Merkur_2.jpgDostačující je místo, kde polykarbonátový skleník nebude ve stínu déle než několik hodin denně. Dalším hlediskem jsou světové strany. Pro zachycení co nejvíce slunečního světla je dobré podélné strany skleníku postavit směrem k jihu. Bude-li skleník využíván v létě, postavíme jeho vchod k severu, tím snížíme nároky na odvětrávání. Moudré je brát na zřetel nejčastější proudění větru a to tak, aby proti tomuto směru stála nejmenší plocha skleníku.

Jaké výplně jsou pro skleník nejvhodnější? Klasickým a z minulosti nejznámějším materiálem pro výplň je sklo. Výhodou je výborná propustnost slunečního záření. Má vynikající odolnost vůči UV záření a chemickým vlivům. Sklo však může praskat vlivem teplotního rozšíření stavby, případně se lehce rozbít při mechanickém poškození, neodolá většímu krupobití a hlavně má špatné tepelně-izolační vlastnosti. 

Čím dál častěji se jako výplň skleníku doporučuje a používá dvoustěnný komůrkový polykarbonát. Jeho výhodou je velmi nízká hmotnost, vysoká odolnost proti rozbití, také má výbornou světelnou propustnost, navíc vyniká dobrými izolačními vlastnostmi.  Platí přímá úměra, čím silnější deska – tím lepší tepelná izolace.

Konstrukce klasických skleníků bývá tvořena z oceli, u polykarbonátových skleníků je to nejčastěji hliník. Výhodou je, že nepotřebuje žádný pravidelný nátěr a nepodléhá korozi.

Skleníky se dnes prodávají jako předpřipravené stavebnice. Jejich montáž snadno zvládnete se základním nářadím.