Solární skleník

Solární skleníky jsou prosklené stavby, které mají asymetrický tvar. Zejména rozdílný sklon střechy. Konstrukčně jsou řešeny tak, aby větší střešní plocha směřovala k jihu a sklon střechy odpovídal místnímu letnímu slunovratu.

V zimních měsících dopadá sluneční záření na větší plochu střechy kolmo.