Methemoglobinémie

Methemoglobinémie je fyziologická porucha. Charakterizuje se přítomností abnormálně vysokého množství methemoglobinu v krvi.  Methemoglobin je oxidovaná forma hemoglobinu, která nemá skoro žádnou vazbu ke kyslíku, nemůže tak žádný kyslík přenést do tkání. Zvýšená hladina methemoglobinu v krvi má za následek omezenou kapacitu přenosu kyslíku. Děti do 6 měsíců věku jsou zvláště citlivé na methemoglobinémii způsobenou dusičnany.

Doporučujeme - pěstujte si vlastní zeleninu! Alespoň víte, co jíte. Ideální pro pěstování zeleniny je polykarbonátový skleník.