Fotosyntéza

Fotosyntéza – jistě všichni tento výraz známe ze školy, neodmyslitelně však patří k zahradničení a proto má své místo i zde, v našem slovníku pojmů

Jedná se o proces, při kterém vzniká v přírodě kyslík. Tento biochemický proces způsobuje, že se přijatá energie světelného záření mění na energii chemických vazeb. 

Fotosyntéza probíhá především v chloroplastech zelených rostlin, ale také v řadě dalších organismů. Přestože má tento několikastupňový prosech zásadní význam pro život na Zemi a funguje už zhruba 2 miliardy let, některé otázky týkající se jeho průběhu zatím nebyly zcela objasněny. 

Podmínky fotosyntézy

Proces fotosyntézy je závislý na několika vnějších faktorech. Jsou jimi světlo, teplo, voda (využitelná je pouze část světelného spektra) a koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. Oxid uhličitý je důležitým faktorem, který ovlivňuje její výkonnost. 

Jak probíhá fotosyntéza

Průběh fotosyntézy je rozdělen do dvou částí – na primární a sekundární procesy.

  • Primární procesy jsou také označovány jako „světelná fáze“ fotosyntézy, kdy barevné pigmenty pohlcují světlo, z něhož získávají energii pro následné procesy. Dochází k rozkladu vody a především k uvolnění kyslíku.
  • Sekundární procesy („temnostní fáze“) – zde se již světlo nevyužívá, pouze energie, která z něj byla získána v primárním procesu. V této fázi je zabudováván oxid uhličitý do molekul cukrů, které jsou dále využívány jako zdroj a zásobárna energie a také jako stavební složka pro vytvoření složitějších molekul. 

Informace byly čerpány ze stránek Wikipedia.cz.

Fotosyntéza