Slovník pojmů

Fotosyntéza

17.10.2013

Proces, který má zásadní význam pro život na Zemi. Přečtěte si o něm více.

UV záření

02.04.2011

UV záření je elektromagnetické záření. Jeho přirozenou zásobárnou je Slunce.

Skleníkový efekt

02.04.2011

Skleníkový efekt je proces, při kterém se světlo proměňuje na teplo.

Pařník

02.04.2011

Pařník je zjednodušená varianta skleníku.

PE fólie

02.04.2011

PE fólie neboli polyethylenová fólie je termoplast, který vzniká polymerací ethenu.

Polykarbonát

02.04.2011

Polykarbonát patří mezi termoplastické polymery neboli termoplasty.

Methemoglobinémie

02.04.2011

Methemoglobinémie je fyziologická porucha. Charakterizuje se přítomností abnormálně vysokého množství methemoglobinu v krvi.

Hliník

02.04.2011

Hliník je velmi lehký kov bělavě šedé barvy. Díky své chemické odolnosti a nízké hmotnosti je široce používán v průmyslu.

Fóliovník

02.04.2011

Fóliovník je jednoduchý stavebnicový systém, který napomáhá k vytvoření vhodnějšího prostředí pro pěstování rostlin.

Dusičnany

02.04.2011

Dusičnany představují jeden z druhů vazby vodíku. Jsou obsaženy v půdě a rostliny je v přiměřeném množství potřebují ke svému růstu.